Čo je etický sourcing?

Etický sourcing je pre nás udržateľný prístup k výrobným postupom, získavaniu materiálov a jeho preprave. Je to autentické spojenie tímu madebythe: s výrobcami, tlačiarmi a dodávateľmi. To nám umožňuje vytvárať etické produkty založené na radikálnej transparentnosti.

Jedna z našich základných hodnôt je vyrábať produkty tak, aby boli užitočné a prinášali radosť. Koncept "najlepší produkt" definuje funkčný, odolný, jednoduchý, autentický a dôkladne testovaný produkt, ktorý poskytuje pridanú hodnotu bez toho, aby spôsobil zbytočné škody.

madebythe: etický sourcing, etická výroba

 

Čo keď máme pochybnosti? Nevyrobíme to. Bodka.

Naša produktová filozofia je priamočiara, ale pomáha sústrediť sa na jednoduchosť i koncové použitie. Vďaka tomu sú produkty madebythe: identifikovateľné. Inými slovami - keby si odstránil naše logo, stále poznáš, že sa jedná o náš produkt.

 

Posúvame hranice

Sú značky diárov, ktoré predávajú konzumné produkty za 2 eurá, ale aspoň nikoho nezavádzajú, že im ide o životné prostredie.

Sú tiež také, ktoré sa tvária ekologicky, ale v rámci ušetrenia nákladov presunú výrobu cez pol sveta. A ešte si dajú na obal značku EKO.

A potom sú značky, ktoré posúvajú výrobné a logistické hranice. Zamýšľajú sa nad tým, aké má produkt dopady v rámci životného cyklu, akú uhlíkovú stopu vytvorí. Sú inovátormi. Sociálnymi podnikateľmi. A neváhajú za výrobu zaplatiť extra.

My vieme, že naše miesto je v poslednej kategórii. A teraz to vieš už aj ty.

Uvedomujeme si environmentálnu zodpovednosť

Príroda je pre nás najväčším zdrojom inšpirácie. Je to tiež miesto, odkiaľ získavame naše materiály a kde je vplyv spotreby najviac poznať. Žiadne rozhodnutie nie je brané na ľahkú váhu.

Pri každom produkte ti postupne predstavíme the: index environmentálnej zodpovednosti, ktorý hodnotí chemické zloženie materiálu, funkčné vlastnosti, nevyhnutnosť a použité množstvo.

madebythe: ethical sourcing, etická výroba, materiály

 

Eliminujeme zbytočné zastávky

Pri preprave materiálov na miesto výroby eliminujeme zbytočné zastávky a prestoje. Snažíme sa jednať vždy napriamo s dodávateľom zdrojového materiálu a eliminovať sprostredkovateľov. To nám umožňuje ovplyvňovať logistický plán tak, aby sme sa vyhli leteckej doprave a zdieľali náklady na cestnú dopravu s inými firmami. Snažíme sa, aby sme znižovali uhlíkovú stopu.

 

S dodávateľmi sa vzájomne rešpektujeme

Na ceste etického sourcingu niekedy veci nejdú podľa plánu a chyba sa môže stať na oboch stranách. S partnermi pracujeme ako jeden tím, dôverujeme si a navzájom sa rešpektujeme.

Rešpekt ide totižto ruka v ruke s našimi produktami. Našim partnerom trpezlivo načúvame a sme pripravení ísť nad rámec toho, čo sa očakáva, aby bolo výsledné riešenie udržateľné.