- ČO NÁS ŽENIE VPRED

CHCEME ZMENIŤ SLOVENSKO

Naším poslaním je pomôcť ľuďom využiť svoj potenciál naplno. Zaktivizovať ich k pomoci komunitám a neziskovým projektom. A zmeniť im uhol pohľadu.

Náš príbeh →
madebythe: meníme uhol pohľadu, poctivé slovenské produkty, Žurnál, Poustr, domáca výroba, lokálne produkty
madebythe: meníme uhol pohľadu, poctivé produkty

- Nehľadáme rýchle riešenia

PODNIKÁME POCTIVO

V našej DNA je zakorenená zodpovednosť k prírode a budúcim generáciám, poctivosť, remeselnosť a udržateľnosť. Neustále sa snažíme prekonávať očakávania. Nie sme dokonalí, ale učíme sa z vlastných chýb.

Spoznaj naše hodnoty →

NAŠE PRODUKTY POMÁHAJÚ ĽUĎOM OBJAVIŤ POTENCIÁL A ROBIA IM KAŽDODENNÚ RADOSŤ

Píšeme o veciach, ktoré sme sa naučili

MADEBYTHE: ZÁPISKY

NAŠU VÍZIU TVORÍME SPOLOČNE. JE NÁS UŽ VIAC AKO 12.328