- čo nás ženie vpred

Chceme zmeniť Slovensko

Naším poslaním je pomôcť ľuďom využiť svoj potenciál naplno. Zaktivizovať ich k pomoci komunitám a neziskovým projektom. A zmeniť im uhol pohľadu.

Náš príbeh →

- nehľadáme rýchle riešenia

Podnikáme poctivo

V našej DNA je zakorenená zodpovednosť k prírode a budúcim generáciám, poctivosť, remeselnosť a udržateľnosť. Neustále sa snažíme prekonávať očakávania. Nie sme dokonalí, ale učíme sa z vlastných chýb.

Naše hodnoty →

Naše produkty pomáhajú ľuďom objaviť potenciál a robia im každodennú radosť

Píšeme o veciach, ktoré sme sa naučili

madebythe: Zápisky

Našu víziu tvoríme spoločne. Je nás už viac ako 7.500